top of page

נסיון ומקצועיות הם שם המשחק.

עם נסיון של למעלה מ - 20 שנים בתחום האבטחה והתמקצעות במגוון מרחבי פעולה שונים כגון: אבטחת אישים, אבטחת מתקנים ושגרירויות, אבטחת תעופה, הדרכת אבטחה, הנחיית אבטחה וכתיבת נהלי אבטחה, תקבלו ממני את חבילת האבטחה המקיפה, המקצועית והמנוסה ביותר.

צרו קשר ואספק לכם את הפתרון המיטבי לו אתם נדרשים.

window-1231894_1920.jpg

התאמת רמת אבטחה

ניתוח רמת האיום וקביעת המענה האבטחתי הנדרש הם שלב מכריע ובסיסי באבטחה. ע"מ לתת את המענה האופטימלי בהיבטי אבטחה, תקציב ותפעול לכל מושא מאובטח, נדרש לנתח היטב את כלל המרכיבים הגנריים והיחודיים המאפיינים את היעד וסביבתו.

eye-2771174_1920.jpg

בחינת רמת אבטחה קיימת

ביצוע סקר אבטחה לבחינת איכות המענה הניתן ואיתור פערים קיימים או נקודות תורפה.

הסקר יבוצע ע"י בחינת הפרוטוקולים הקיימים וביצועם בשילוב בחינת מערך אמת ע"י "צוות אדום".

security-1202344_1280.png

התאמת וכתיבת נהלים

ביצוע סקר אבטחה לבחינת איכות המענה הקיים ואיתור פערים קיימים או נקודות תורפה.

הסקר יבוצע ע"י בחינת הפרוטוקולים הקיימים וביצועם בשילוב בחינת מערך אמת ע"י "צוות אדום".

%D7%91%D7%A8%D7%A7%202_edited.jpg

פרוייקטים אד-הוק

  • ביצוע פרוייקטים נקודתיים ברמת הפיקוד והניהול.

  • אבטחת משלחות / אח"מים בארץ ובחו"ל.

  • ביצוע תכנון מבצעי ויישומו.

  • מתן פתרונות נקודתיים לצרכי אבטחה.

bottom of page