top of page

בכיכר מאות מפגינים חמומי מוח. אנחנו לא יכולים להתקדם אבל גם לא יכולים לשוב לאחור עם הרכבים. תחושת פחד וחוסר אונים מזדחלים ותופסים מקום נכבד. אין ברירה, צריך לפעול, צריך לעשות משהו יצירתי. חלק מהמפגינים מסתערים לעברנו, חלקם עולים על גגות הרכבים וחלקם מכים בחוזקה בצידי הרכב במקלות, בגרזינים ובסכינים. אני מרגיע את הצוות, ולפני שאני יוצא מהרכב אני מחדד את ההנחיה - אף אחד לא פועל ללא אישור. מייד לאחר שאני יוצא מהרכב, לופת אותי בצווארי בחור רעול פנים עם גרזן ביד ואומר לי בערבית, "אני מכיר אותך!"

LOGO-dadi-hanoch-01.png

בינואר 2011 פרצה מהפכה במצרים כחלק מה"אביב הערבי". בתחילה סברו כולם כי מדובר בפרץ אלימות של אוכלוסיה מדוכאת וממורמרת נגד מוסדות השלטון, אך ככל שעבר הזמן התבהר כי מדובר בהפיכה אמיתית, אלימה ורחבה שהביאה להחלפת שלטון מובארק במשטר צבאי בפיקודו של גנרל טנטאווי.

אירועים דרמטיים אלו תפסו במרכזם את צוות השגרירות הישראלית בקהיר. דדי חנוך, קב"ט השגרירות, מכניס אתכם אל עומק התרחשויות מסכנות חיים בסיפורו האישי והמקצועי.
קב"ט בלב המהפכה הוא ספר עם דופק גבוה המביא רגעים מסמרי שיער לצד דילמות רבות ומורכבות בתחום המקצועי, הבין-אישי והאנושי מתקופה זו.

COVER-kbh-dadi-hanoch 15012023_edited.jpg
*המחיר לספר מודפס אינו כולל משלוח
clipart448715.png
bottom of page